ערך מומלץ - בית המשפט העליון

בית המשפט העליון, הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בישראל, עומדת בראש מערכות השיפוט במדינה. תחום שיפוטו - המדינה כולה. הלכה שפוסק בית-המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית-המשפט העליון. זה עקרון התקדים המחייב, הנוהג בישראל. מקום משכנו בירושלים.

לערך המלא:
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-9638-OTYzOF82NzUxNDU4Nl8xNDg2ODcyMDAeq-FreeYaan,00.html

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה