שאלת מחקר - פרופ' שמואל שפירא

מהי רפואת טרור? מה השפעתה על תפקוד כוחות ההצלה בעתות חירום? פרופ' שמואל שפירא מספק חלון הצצה לתחום מחקר קשה במיוחד - פיגועים
לראיון המלא

תגובה 1: